Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

Uppdrag

Curator jobbar med en mängd olika uppdrag för företag, kommuner och landsting samt även privatpersoner i hela Västsverige.  

Supermarket, Nordby

Postat den: Kategori:

Nordens största livsmedelsbutik. Vi har gjort elinstallationer och låssystem i butiken samt på parkeringsdäck och allmänyta.

Återvinningcentralen, Strömstad

Postat den: Kategori:

Strömstads kommun har som mål att satsa på förnyelsebara energikällor samt att minska elanvändningen och förbrukning av fossila bränslen. Vid nya infarten till Österröds Återvinningscentral har Renhållningsavdelningen byggt en ny personalbyggnad med kontor. Byggnaden producerar mer energi än den förbrukar och blir därmed ett plusenergihus. Byggnaden är försedd med solceller, solfångare, värmepump och återvinning av energi ur ventilationsluften – allt inklusive elinstallationerna är utfört av Curator.

Tanums Kommun

Postat den: Kategori:

Tanum är beläget i norra Bohuslän. Här hittar du en mångfald av naturmiljöer representerade; kustland och skärgård, inland med jordbruksmark, skogsområden och insjöar. Curator utför elinstallationer, fastighetsautomation, datanät, larm, lås och passérsystem. Vi jobbar även med processautomation på kommunens VA-anläggningar.

NorDan/Tanums Fönster, Tanum

Postat den: Kategori:

NorDan/Tanums Fönster har noga utvecklat sina fönsters konstruktion i strävan att erbjuda estetiskt vackrare och funktionellt bättre produkter än sina konkurrenter. För NorDan/Tanums Fönster utför vi el- och teleinstallationer, installation av maskiner, säkerhetssystem, lås, larm och passérsystem. Vi jobbar även med mekaniska lösningar, produktionsflöden samt löpande underhåll.

Retor, Göteborg

Postat den: Kategori:

Retor formsprutar detaljer med höga krav på ytor och toleranser till Svensk fordonsindustri och dess nationella och internationella underleverantörer. För Retor utför Curator elinstallationer, installation av maskiner, säkerhetssystem, lås, larm och passérsystem. Vi jobbar även med mekaniska lösningar, flöden och säkerhet samt löpande underhåll.

Coop Konsum, Strömstad

Postat den: Kategori:

Coop Konsum ligger mitt i Stömstad. Curator utför elinstallationer, kameraövervakning larm, lås och passérsystem samt underhåll och service på dessa anläggningar.

Hedemyrs, Tanum

Postat den: Kategori:

Hedemyrs varuhus innehåller, kläder, leksaker, heminredning och mat. Curator utför elinstallationer, larm, lås och passérsystem. Curator tar även hand om fastighetens ventilations- och värmeunderhåll.

Aven, Rabbalshede

Postat den: Kategori:

Aven är en av Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och träemballage. Curator hjälper dem med elinstallationer, installation av maskiner, säkerhetssystem, lås, larm och passérsystem. Vi jobbar även med mekaniska lösningar, flöden, säkerhet, energikartläggning och löpande underhåll.