Sök
Dela

Elinstallation · telekom · larm · lås · industri- & fastighetsautomation

Sök
Dela

Larm och säkerhet

De flesta inbrott sker vardagar på dagtid, men med våra säkerhetslösningar för hus och fritidsbostäder kan du på ett smidigt sätt skydda dig från objudna gäster. Curator är certifierade installatörer för både inbrotts- och brandlarm med hög säkerhet, och vårt fokus är att det ska vara enkelt att använda för alla i familjen. Produkterna som vi jobbar med är certifierade och kommer från världens främsta leverantörer av säkerhetsteknik. Utifrån dina behov installerar vi den säkerhetslösning som passar dig, och givetvis utför vi alla arbeten under fullständig sekretess och med personligt ansvar.

Curator är godkänd installatör av inbrottslarm av samtliga försäkringsbolag.
Certifierad av Svensk Brand och Säkerhets Certifiering
Certifikat nr: 01-1274 Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm.
Certifikat nr: 01-1120 Certifierad Ingenjör Inbrottslarm.

Brandlarm

För att minimera brandskador är det viktigt att branden upptäcks så tidigt som möjligt. Vi utför installation av RUS godkända brandlarmsystem. Det innebär att Curator följer Försäkringsförbundets tekniska kvalitetskrav för prestanda och tillförlitlighet. Vi ansluter även brandlarm till SOS Alarm.

Kameraövervakning

Tillsammans med SOS Alarm erbjuder vi s k visuella säkerhetstjänster. I korthet bygger det på att kameraövervakning hos kund ansluts till SOS Larmcentral. Med hjälp av fasta eller rörliga TV-kameror kan SOS-personal direkt se om något händer och utifrån detta vidta rätt åtgärd.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kommer du snabbt i kontakt med en larmcentral och Curator erbjuder systemlösningar för alla behov och med olika funktioner bl a  klartextfunktion, samtalsfunktion med ljud och mobilintegrering. Det går att ansluta trådlösa larmknappar, trampmattor, sängvakter, brandvarnare, personsökare, skrivare för loggning av händelser mm.

Curator jobbar ELRÄTT.

Vi fokuserar på:

  • Minskade elkostnader
  • Smarta lösningar
  • Bättre komfort
  • Snygg design
  • Modern teknik
  • Högre elsäkerhet

ELRÄTT är ett samlingsnamn på allt som är möjligt att göra med modern elteknik, i händerna på rätt människa. En person med rätt kunskap och intresse – elektriker från Curator.

Vad gör en ELRÄTT elektriker?

Vi kan hjälpa till med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation (som du till exempel styr med din smartphone). Säkerhet, ökad boendekomfort och snygg elarkitektur är annat som vi har bra koll på och är intresserade av att hjälpa dig med.

Idag är Curator en av ca 600 elfirmor i Sverige som är anslutna till ELRÄTT. Det betyder att vi deltagit i kurser och seminarier och är aktiva ambassadörer för ett ELRÄTT Sverige.

Läs mer om ELRÄTT på www.elrätt.se