Sök
Dela

Elinstallation · telekom · larm · lås · industri- & fastighetsautomation

Sök
Dela

Energitjänster

Smarta hus handlar om att bygga system som gör boendet både bekvämare och mer energismart. För att kunna utnyttja tekniken maximalt är det bra att redan vid byggnationen av huset, installera ett centralt system. Exempel på funktioner är tänd- och släckfunktioner eller mer säkerhetsinriktade funktioner så som att all eltillförsel, förutom till kyl och frys, stängs av när du lämnar byggnaden. Miljöaspekten är också viktig där inomhustemperaturen kan sänkas ett par grader när ingen är i huset. Efter utredning och analys ger vi förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska både energiförbrukningen och kostnaden.

Energideklaration

En energideklaration beräknar husets energiflöden och är ett verktyg för att visa hur du kan minska energiåtgången i ditt hus. Vår certifierade energiexpert utför besiktningen av fastigheten och deklarationen utförs sedan av en ackrediterad samarbetspartner. Energideklaration av byggnader bygger på ett EG-direktiv med målet att främja en hållbar utveckling.

Din egen insats genom att lämna information om fastigheten och dess nuvarande energiförbrukning är viktig, blanketten finns för nedladdning här nedan:

pdf-iconEnergideklaration – Tre steg mot vinst

pdf-iconEnergideklaration – En investering du hämtar hem

pdf-iconEnergideklarationen – Första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

pdf-iconIndata energideklaration

 

Curator jobbar ELRÄTT.

Vi fokuserar på:

  • Minskade elkostnader
  • Smarta lösningar
  • Bättre komfort
  • Snygg design
  • Modern teknik
  • Högre elsäkerhet

ELRÄTT är ett samlingsnamn på allt som är möjligt att göra med modern elteknik, i händerna på rätt människa. En person med rätt kunskap och intresse – elektriker från Curator.

Vad gör en ELRÄTT elektriker?

Vi kan hjälpa till med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation (som du till exempel styr med din smartphone). Säkerhet, ökad boendekomfort och snygg elarkitektur är annat som vi har bra koll på och är intresserade av att hjälpa dig med.

Idag är Curator en av ca 600 elfirmor i Sverige som är anslutna till ELRÄTT. Det betyder att vi deltagit i kurser och seminarier och är aktiva ambassadörer för ett ELRÄTT Sverige.

Läs mer om ELRÄTT på www.elrätt.se