Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

ISO-Certiferat företag – Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Som ett tydligt bevis på att vi arbetar med våra kunder i centrum samt med ständig utveckling och förbättring av våra interna och externa rutiner så är Curator sedan december 2018 ISO-certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 (Miljö) och OHSAS 18001 (Arbetsmiljö). Allt är dokumenterat i vårt kompletta Ledningssystem för bland annat planering, installation och uppföljning. Det är en extra trygghet för dig som kund, leverantör eller medarbetare.

Ett ledningssystem baserat på ISO 9001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster möter kundkraven.

Ett ledningssystem baserat på ISO 14001 är ett verktyg för att företag och organisationer skall hantera sin miljöpåverkan och följa tillämpliga lagkrav.

Ett ledningssystem baserat på OHSAS 18001 hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt förebygga olyckor och minska risker i arbetsmiljön.

Välkommen till ett ISO-certifierat Curator!