Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

Uppdrag

Curator jobbar med en mängd olika uppdrag för företag, kommuner och landsting samt även privatpersoner i hela Västsverige.  

Stora Coop i Trollhättan

Projektet inkluderar nyproduktion av en cirka 4000 kvadratmeter stor Coop-butik samt kompletterande verksamheter. I anslutning till byggnaden anläggs det även parkeringsplatser. Den nya butiken byggs utmed riksväg 45 vid Gärdhemsrondellen i Trollhättan. Projektet påbörjades i maj 2016. Butiken invigdes 8 november 2017. Curator har fått uppdraget att sköta allt som rör elinstallationer både interiört och exteriört, så som belysning, kassor etc samt IT-nätverk. Dessutom har vi installerat ett komplett säkerhetssystem med passér, kamera-övervakning, lås och larm. Allt följer Coops koncept för nyetablerade butiker.

Låssystem till Gallerian, Strömstad

Utmed Oslovägen vid norra infarten till Strömstad bygger PEAB köpcentrat Gallerian, ca 20.000 kvm fördelade på butiker och serveringsutrymmen samt 670 P-platser i ett anslutande garage. Curator har fått det stora förtroendet att leverera allt som rör låssystem, ellås, motorlås, nödutrymningsbeslag, dörrautomatiker, dörrstängare samt trycken och behör till hela fastigheten. Man räknar med att kunna slå upp portarna i början av juni 2015.

TORP Köpcentrum, Uddevalla

Torp Köpcentrum är beläget 7 kilometer nordväst om Uddevalla utmed E6:an. I samarbete med Amfix Bygg & Interiör har Curator fått förtroendet att sköta alla elinstallationer i samband med återställning av bytiksytor.

KW Grävtjänst, Hedekas

KW Grävtjänst i Hedekas utför främst jobb på egen entreprenad, såsom VA-ledningar samt gatu- och vägbyggnationer. Curator har levererat låssystem, larm samt passérssytem till företagets lokaler.

Solbogården demenscenter, Strömstad

Strömstads Kommun bygger ut och bygger nytt på Solbogårdens demenscenter i södra delen av Strömstad. Curator sköter allt som rör elinstallationer, brandlarm, passérsystem, dörrautomatik och låssystem i hela anläggningen.

Tallåsens älderboende, Stenungsund

Stenungsunds Kommun förbättrar säkerhet och trygghet på Tallåsens äldreboende i centrala Stenungsund. Curator har installerat ellås, dörrautomatiker samt nytt passérsystem.

Väderöarna, Fjällbacka

Statens Fastighetsverk bygger en helt ny hamnanläggning på Väderöarna utanför Fjällbacka. Tillsammans med JND, Hamn & Sjö och Biovac har Curator fått förtroendet att förverkliga deras planer på en gästvänlig och funktionell hamnanläggning. Curator sköter allt som rör elinstallationer och lås i hela anläggningen.