Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

Mobilsignalförstärkning

Under de senaste åren har antalet personer som klagar på att de inte kan använda sina mobiltelefoner inomhus ökat dramatiskt. Det beror på dålig inomhustäckning från mobilnäten i nästan samtliga nybyggda bostäder och kontorsfastigheter.

 

Detta är några av orsakerna:
 • Fasader av betong och armering samt tjockare och tätare fasader.
 • Mycket energieffektiva fönster som har en tunn metallbeläggning på glaset som reflekterar radiovågorna.
 • Fönster med fönsterkarmar/bågar beklädda med aluminium.
 • Ökad trafik vilket leder till sämre kapacitet samtidigt som kraven på täckning inomhus har ökat.
 • Tekniska faktorer som ökad användning av smartphones och surfplattor som har sämre antenner än tidigare mobiltelefoner.
 • Dessutom nyttjar 3G och 4G högre frekvenser som har svårare att tränga igenom material.
 • Traditionell telefoni ersätts i allt större omfattning av mobiltelefoni och ip-telefoni

inomhus

Några intressanta fakta:
 • 50% av alla samtal sker genom mobiltelefon
 • 80% av dessa mobilsamtal sker inomhus
 • 80% av all mobildata kommuniseras inomhus
 • 20% av uthyrningsbar yta saknar tillfredställande täckning.
Hur mycket av radiosignalerna släpps igenom olika material:
 • Traditionellt tvåglasfönster  = 50%
 • Trävägg  = 10%
 • Tegelvägg  = 5%
 • Betongvägg  = 1-10%
 • Lågenergifönster med osynligt metallskikt =  0,1%

Curator har lösningen för er.

En repeaterutrustning installeras i fastigheten som ”flyttar” radiosignalerna inomhus.

inomhus_antenn

Resultat:
 • Förbättrad signalstyrka
 • Högre mobil talkvalité
 • Högre mobil datahastighet
 • Bättre batteritid
 • Lägre strålning
 • Bättre nätkapacitet

Om du och ditt företag vill veta mer om hur Curator kan förbättra er mobilsignal inomhus så skall du kontakta:

Thomas Granfeldt, tel. 010-762 41 02, e-post: thomas.granfeldt@curator.se