Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

Energitjänster

Att informera om energisparande åtgärder är självklart för oss i alla projekt. Vi har kompetens att analysera ditt energibehov och visa på de besparingar som kan göras och vilka investeringar som krävs. Våra energitjänster innefattar allt från energiutredningar till skötsel och underhåll. Vi konstruerar, bygger och installerar för att på ett energieffektivt sätt styra värme, ventilation, komfortkyla och belysning. Utan att ge avkall på inomhusmiljöns kvalitet kan vi med smarta lösningar spara resurser samtidigt som du bibehåller en frisk byggnad.

Energiutredning

En energiutredning är en metodisk genomgång av din fastighet med syfte att bestämma status och optimera energianvändningen. Den ska även identifiera förbättringsåtgärder utifrån energieffektivisering, ekonomi, komfort och miljöpåverkan. Vi kartlägger energiflödena och målet kan vara ett ökat driftsnetto, konkurrensförstärkningar eller för att minimera miljöpåverkan. I energiutredningen kan vi även ta med den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Energideklaration

En energideklaration beräknar enbart fastighetens energiflöden och fungerar som ett bra verktyg för att visa hur energiåtgången i byggnaden kan minskas. Vår certifierade energiexpert utför besiktningen av fastigheten och deklarationen utförs sedan av en ackrediterad samarbetspartner.

Din egen insats genom att lämna information om fastigheten och dess nuvarande energiförbrukning är viktig, blanketten kan du ladda ner till din dator från länken här nedan.

Fastighetsautomation

Vi integrerar styr- & reglerteknik för HVAC-system (värme-, ventilations- och kylsystem) med övrig fastighetsautomation som styrning av belysning, passersystem, larm, mm. Värme och belysning kan då anpassas beroende på om någon vistas i lokalen eller inte. Med ett serviceavtal sköter vi sen löpande drift och underhåll av såväl värme- som ventilation. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån ditt behov.

Curator jobbar ELRÄTT.

Vi fokuserar på:

  • Minskade elkostnader
  • Smarta lösningar
  • Bättre komfort
  • Snygg design
  • Modern teknik
  • Högre elsäkerhet

ELRÄTT är ett samlingsnamn på allt som är möjligt att göra med modern elteknik, i händerna på rätt människa. En person med rätt kunskap och intresse – elektriker från Curator.

Vad gör en ELRÄTT elektriker?

Vi kan hjälpa till med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation (som du till exempel styr med din smartphone). Säkerhet, ökad boendekomfort och snygg elarkitektur är annat som vi har bra koll på och är intresserade av att hjälpa dig med.

Idag är Curator en av ca 600 elfirmor i Sverige som är anslutna till ELRÄTT. Det betyder att vi deltagit i kurser och seminarier och är aktiva ambassadörer för ett ELRÄTT Sverige.

Läs mer om ELRÄTT på www.elrätt.se