Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

Smarta Hus – Mer komfort, Mindre energi

Smarta Hus ger mer komfort och förbrukar mindre energi. Med Smarta Hus finns det en enorm potential att spara energi med hjälp av teknik och automation i fastigheter. Samtidigt kan både komfort, säkerhet och trygghet förbättras. Teknik och produkter för moderna funktioner finns sedan länge. Curator hjälper dig reda ut hur tekniken kan användas för att få de funktioner som önskas och vilka behov som ska tillgodoses.

Hemautomation

Hemautomation

Smarta Hus – Funktion, behov och effekt

Den tekniska utvecklingen ändrar förutsättningarna och möjligheterna att konstruera, bygga och använda fastigheter och infrastruktur. Vårt sätt att se på det är att utgå ifrån behov och önskemål gällande funktioner och komfort vid val av lösning. Det blir lätt krångligt när vi fastnar i tekniska termer istället för att diskutera hur en fastighet, ett rum, ett kontor etc ska fungera och vilka behov som ska tillgodoses. Det vanligaste standardsystemet för moderna installationer och lösningar idag är KNX som går att kombinera med produkter från mängder av tillverkare.

Oftast är det värme, ventilation, belysning och manöversystem som omfattas när modern teknik byggs in i ett bostadshus. Men, i princip kan alla elektriska apparater och utrustning omfattas. Fastighetsägaren får kontroll över sin byggnad och kan minska energianvändningen genom att till exempel alla lampor släcks automatiskt eller att värmen sänks under givna tider på dygnet. Tekniken kan antingen vara trådlös eller trådbunden och styrning kan ske via mobiltelefon eller internet, automatiskt genom förprogrammerade scenarion eller med lokala tryckknappar.

Nybyggda hus är konstruerade för att vara energieffektiva. Intelligent styrning och smarta lösningar i nya hus sparar i sig inte någon energi. Men, fastighetsägaren får bättre kontroll och kombinationen av automatiska funktioner och ökad medvetenhet sparar energi.

Vanliga funktioner

Värme/kyla/ventilation:

Värme kan regleras automatiskt efter givna tider på dygnet eller via en knapptryckning när man går hemifrån. Genom att integrera systemen kan en närvarodetektor för belysningen även ge order till ventilationssystemet att öka luftomsättningen samtidigt som rumstemperaturen höjs.

Belysning:

Belysningen tänds/släcks vid givna tider, alla lampor släcks via en knapp, ljuset regleras utifrån programmerade inställningar för till exempel arbete, tv-tittande eller social samvaro.

Rörelsevakt:

Tänder belysning vid rörelse, till exempel vid infart, entrédörr eller inomhus på lämpliga platser.

Solskydd:

Gardiner, jalusier och markiser kan styras antingen automatiskt via sensorer för sol/vind eller via en central tryckknapp.

Ljud:

Olika ljud i olika rum samtidigt kan styras genom så kallade multirum-system.

Smart teknik underlättar vård i hemmet

En åldrande befolkning kommer framåt i tiden att behöva vård i hemmet snarare än på äldreboenden. Detta kommer att kräva en infrastruktur i våra hus som inte finns idag men som om den fanns skulle kunna användas till säkrare hemvård, bättre livskvalitet för brukaren men också utnyttjas till ytterligare besparingar av energi.

Med hjälp av modern installationsteknik kan vi förse hem med intelligenta funktioner för att till exempel övervaka, ge hälsovård på distans eller för att förlänga tiden hemma innan vårdtagaren måste till sjukhus eller vårdcentral.
Tekniken kan också hjälpa till med påminnelser om medicin, att mäta puls och EKG eller skicka larm till förutbestämda mottagare. Eftersom de olika lösningarna integreras kan funktionerna delvis anpassas efter brukarens egna önskemål. Med hjälp av video- och ljudkommunikation kan en vårdtagare i hemmet också hålla kontakt med vårdpersonal, familj och vänner.

Byggnadsautomation

Tänk smått, tänk stort. För att klara en omställning till förnybara system och ökad energieffektivisering för att minska det globala klimatav- trycket behöver byggnader göras mer ”intelligenta”. Vi behöver ta kontroll över energiförbrukningen för till exempel belysning och klimatanläggningar så att de inte går på ”tomgång” när ingen vistas i lokalerna. Det är kostsamt för alla, inte minst för miljön.

Många bra idéer till energibesparing genomförs inte för att omställningskostnaderna blir för höga. Varför lyser lamporna på kontoret när personalen gått hem? Varför är ytterbelysningen tänd på dagen? Svaret på ovanstående frågor är antingen för att lösningen varit för kostsam eller att inställningarna varit för komplicerade. Med automationslösningar nås fastighetens alla funktioner direkt från närmaste bussledning. Funktioner kan programmeras om och apparater läggas till utan att nya ledningar behöver dras genom fastigheten.

Du kanske äger, förvaltar eller arbetar med uppförande och underhåll av fastigheter. Det är värt att fundera över om automationslösningar kan vara lämpligt för ditt projekt eller din fastighet. Oavsett storlek och omfattning, med rätt kunskap är det lätt att skapa flexibla lösningar som automatiserar driften av en lokal eller fastighet och ger kontroll över klimat och tekniska system samtidigt som energiförbrukningen minskar.

Många användningsområden

Idag installeras moderna tekniska lösningar i allt från privata hem, kontors- och konferensrum, skolor, butiker, hotell och restauranger till riktigt stora projekt som sjukhus och arenabyggnader. Förutom möjlighet till energibesparingar är resultatet också bättre komfort, funktion och klimat. En genomtänkt och professionellt utförd projektering och installation ger beställaren funktioner som inte kan åstadkommas med en mer traditionell installation utan möjlighet till samverkan mellan system.

Mätning och effekt

System för byggnadsautomation är ofta uppkopplade mot Internet för att avläsning av förbrukningsdata ska kunna göras enkelt. Många gånger har man även utökad funktionalitet i form av till exempel molntjänster för återkoppling av energidata, integration med säkerhetssystem som t.ex passagesystem och kameraövervakning samt integration med system för kraft. Vissa system kan även visa hur en byggnad används, även på områdesnivå.

Spara eller slösa – dyrt eller billigt?

En fastighet är en investering på väldigt lång sikt. Det kan bli dyrt i längden att bara se på produktpris och välja ett billigt system. Istället lyfter fram värdet av funktioner och ett tekniksystem med lång livslängd. Det är det mest hållbara alternativet för dig som fastighetsägare, och för miljön.

Sedan årskiftet 2017/2018 är Curator ett Control4-certifierat företag!

Control4 är enkelt förklarat ett övergripande system som kan hantera information till och från KNX-anläggningar, inbrottslarm, CCTV-system, ljud och bild system samt värmepumpar.

Control4 är till största delen tänkt att installeras i privatbostäder men fungerar också alldeles ypperligt i t.ex. konferensrum och kontor.

Vill du veta mer skall du kontakta Fredrik Hoffmann, tel. 010-762 40 85, e-post: fredrik.hoffmann@curator.se

Läs vår broschyr om Control4 här.

Läs det senaste Control4 magasinet här.

Se Control4 video här.

Se ytterligare en Control4 video här.