Sök
Dela

Elinstallation · telekom · larm · lås · industri- & fastighetsautomation

Sök
Dela

Elinstallationer

Våra elektriker har alla gedigen erfarenhet och kompetens och är placerade så att de snabbt kan vara ute hos kund. Vänd dig till oss när du behöver hjälp med projektering, Smarta Hus, automation, service, styr- och reglerteknik, driftsättning och dokumentation. Vi arbetar även med att installera belysning utifrån arbetsmiljöaspekter, energieffektivisering och funktion.

Vi arbetar med kompletta uppdrag inom styr- och reglerteknik och/eller övervakning av anläggningens funktioner så som pumpar, motorer och spjäll, för olika typer av byggnader och för olika temperaturer. Alla konstruktions- och monteringsarbeten sker i egen regi, och därför kan vi ta fram unika och kundanpassade lösningar.

Vi tar ansvar för hela ledet från den grundläggande funktionsanalysen, projektering, uppbyggnad av apparatskåp till installation och driftsättning.

Solel – tyst, ren och oändlig

Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla – solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan utnyttjas av den som vill. Genom att installera
solpaneler på taket till din fastighet kan du producera din egen el och minska dina elräkningar – till och med tjäna en slant när du säljer den el du inte använder själv.

Läs mer här.

Uddevalla Energi och Curator i soligt samarbete

Nu har Uddevalla Energi och Curator inlett ett samarbete kring att erbjuda hållbar solenergi till invånare i Uddevalla Kommun. Uddevalla Energi erbjuder en helhetslösning med nyckelfärdiga solcellspaket. De som är intresserade börjar helt enkelt att fylla i en solkalkyl på solkalkylen.uddevallaenergi.se och därefter fyller man i sina kontaktuppgifter så att Uddevalla Energi kan boka ett besök och gå igenom önskemål och behov på plats. Curator är med i projektet från att kunden bestämt sig tills solcellsanläggningen är i drift med ansvar för elanslutning, montaget av panelerna samt avprovning. Curator följer även upp med servicebesök, om kunden önskar det.

Så sammanfattat blir det – Kompletta solcellslösningar – Tryggt, lokalt och enkel.

Klicka på länken nedan och läs mer om hur du gör för att köpa kompletta solcellslösningar från Uddevalla Energi

Solceller Villa Uddevalla Energi

Smarta Hus

Vi på Curator hjälper dig reda ut begreppet Smarta Hus. Det finns många möjliga lösningar att välja bland, det viktigaste att du väljer en tekniklösning som passar dig och din fastighet.

Läs mer här.

Elbilar är en del av framtiden

Eldrivna fordon blir en allt vanligare syn på våra svenska vägar. I takt med att de stora biltillverkarna släpper nya modeller blir det lättare för oss som konsumenter att hitta en bilmodell som passar våra behov.
Politiska beslut som gynnar elbilsägande bidrar också till ökat intresse för att skaffa mer miljöanpassade fordon. Tillväxttakten för elbilar rullande 12 månader är mer än 60%, och trenden ser ut att hålla i sig. Eldrivna fordon är en viktig komponent i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.
Ny teknik kräver nya lösningar. Behovet av bra laddlösningar för elbilar växer i takt med att antalet elbilar blir fler och fler. En modern lösning består av flera olika delar, allt från laddstolpar till olika betal- och debiteringstjänster.
Lösningen behöver också säkerställa att det finns tillräckligt med effekt i fastigheten så att laddningen blir så snabb och smidig som möjligt.
Här nedan är två länkar till våra digitala broschyrer som beskriver vi hur vi på Curator hjälper dig gå från idé till installerad laddlösning.

Laddlösningar

Elbilsladdning

Helhetslösningar

Vi utför ofta helhetslösningar där vi tar ansvar för hela kedjan, från behovsanalys och projektering till färdig anläggning. Därefter kan vi bistå med löpande service och support. Vi har även möjlighet att utbilda personal på plats. Genom effektiv samverkan mellan våra kontor kan vi snabbt tillsätta resurser vid större uppdrag.

För oss är ett nära samarbete viktigt för att uppnå bästa resultat, och du får alltid en personlig kontakt som hjälper dig genom hela projektet.

Curator jobbar ELRÄTT.

Vi fokuserar på:

  • Minskade elkostnader
  • Smarta lösningar
  • Bättre komfort
  • Snygg design
  • Modern teknik
  • Högre elsäkerhet

ELRÄTT är ett samlingsnamn på allt som är möjligt att göra med modern elteknik, i händerna på rätt människa. En person med rätt kunskap och intresse – elektriker från Curator.

Vad gör en ELRÄTT elektriker?

Vi kan hjälpa till med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation (som du till exempel styr med din smartphone). Säkerhet, ökad boendekomfort och snygg elarkitektur är annat som vi har bra koll på och är intresserade av att hjälpa dig med.

Idag är Curator en av ca 600 elfirmor i Sverige som är anslutna till ELRÄTT. Det betyder att vi deltagit i kurser och seminarier och är aktiva ambassadörer för ett ELRÄTT Sverige.

Läs mer om ELRÄTT på www.elrätt.se