Sök
Dela

Elinstallation · telekom · larm · lås · industri- & fastighetsautomation

Sök
Dela

Elinstallationer

Våra elektriker har alla gedigen erfarenhet och kompetens och är placerade så att de snabbt kan vara ute hos kund. Vänd dig till oss när du behöver hjälp med projektering, Smarta Hus, automation, service, styr- och reglerteknik, driftsättning och dokumentation. Vi arbetar även med att installera belysning utifrån arbetsmiljöaspekter, energieffektivisering och funktion.

Vi arbetar med kompletta uppdrag inom styr- och reglerteknik och/eller övervakning av anläggningens funktioner så som pumpar, motorer och spjäll, för olika typer av byggnader och för olika temperaturer. Alla konstruktions- och monteringsarbeten sker i egen regi, och därför kan vi ta fram unika och kundanpassade lösningar.

Vi tar ansvar för hela ledet från den grundläggande funktionsanalysen, projektering, uppbyggnad av apparatskåp till installation och driftsättning.

Smarta Hus

Vi på Curator hjälper dig reda ut begreppet Smarta Hus. Det finns många möjliga lösningar att välja bland, det viktigaste att du väljer en tekniklösning som passar dig och din fastighet.

Läs mer här.

Helhetslösningar

Vi utför ofta helhetslösningar där vi tar ansvar för hela kedjan, från behovsanalys och projektering till färdig anläggning. Därefter kan vi bistå med löpande service och support. Vi har även möjlighet att utbilda personal på plats. Genom effektiv samverkan mellan våra kontor kan vi snabbt tillsätta resurser vid större uppdrag.

För oss är ett nära samarbete viktigt för att uppnå bästa resultat, och du får alltid en personlig kontakt som hjälper dig genom hela projektet.

Curator jobbar ELRÄTT.

Vi fokuserar på:

  • Minskade elkostnader
  • Smarta lösningar
  • Bättre komfort
  • Snygg design
  • Modern teknik
  • Högre elsäkerhet

ELRÄTT är ett samlingsnamn på allt som är möjligt att göra med modern elteknik, i händerna på rätt människa. En person med rätt kunskap och intresse – elektriker från Curator.

Vad gör en ELRÄTT elektriker?

Vi kan hjälpa till med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation (som du till exempel styr med din smartphone). Säkerhet, ökad boendekomfort och snygg elarkitektur är annat som vi har bra koll på och är intresserade av att hjälpa dig med.

Idag är Curator en av ca 600 elfirmor i Sverige som är anslutna till ELRÄTT. Det betyder att vi deltagit i kurser och seminarier och är aktiva ambassadörer för ett ELRÄTT Sverige.

Läs mer om ELRÄTT på www.elrätt.se