Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

Curator Hiss AB – ett nytt företag i CuratorGruppen från 1 juli 2019

Postat den:

Callenberg Group AB beslutade tidigare i år att avyttra sin hissverksamhet. I samband med detta var det ett flertal intressenter som var intresserade av att ta över hissverksamheten. Men driftansvariga Nicklas Holme och Kalle Petersson valde att ta kontakt med Curator, för att hitta någon form av samarbete.

Lugn, det är inte helt nytt.

Sedan slutet av maj är det klart att ett nytt bolag, Curator Hiss AB startas där Nicklas och Kalle är delägare samt att CuratorGruppen är majoritetsägare. Man ser många fördelaktiga gemensamma synergier i och med det nya bolaget, dit hela hissverksamheten flyttar 2019-07-01.

Nicklas är VD i det nya bolaget och Kalle ansvarig för arbetsledning. Det nya bolaget får en mycket erfaren personalstyrka som kommer jobba vidare med sina kunder på samma sätt som tidigare.

Det nya bolaget tar med sig det fulla ansvaret för samtliga befintliga avtal som är ingångna med tidigare kunder hos Callenbergs hissverksamhet. – Kunderna kommer inte märka någon skillnad på varken jour, service eller tillgänglighet när vi nu flyttar över all verksamhet till Curator Hiss AB, säger Kalle Petersson.

Curator har tidigare haft samarbete med Nicklas, Kalle och deras kollegor gällande installation av belysning, centralbyten etc i samband med hissinstallationer. – Vi valde att kontakta Curator för vi ser att vi har gemensamma värderingar om hur man skall jobba med sina kunder, medarbetare och leverantörer – långsiktigt, säger Nicklas Holme.

Curator levererar ledande tekniska funktioner och lösningar inom elteknik, säkerhet, lås, automation, telekom, marin och fordon. Hissverksamheten kompletterar Curators befintliga tjänsteutbud på ett mycket passande sätt. Geografiskt täcker båda verksamheterna samma område i västra Sverige, från södra Värmland till norra Halland.

 

Kontaktuppgifter till Curator Hiss AB

Nicklas Holme, VD Curator Hiss AB

Tel. 010-762 39 01, 0522 68 68 68

e-post: nicklas.holme@curator.se

 

Kalle Petersson, Projektledare Curator Hiss AB

Tel. 010-762 39 02, 0522 68 68 63

e-post: kalle.petersson@curator.se

 

Olle Svensson, VD CuratorGruppen AB

Tel. 010-762 40 01

e-post: olle.svensson@curator.se