Sök
Dela

elinstallation · telekom · larm · lås · fastighetsautomation · hiss

Sök
Dela

Arkiv för oktober, 2017

Utbyggnaden av reningsverket i Strömstad går framåt

Postat den:

Strömstads kommun bygger ett nytt avloppsreningsverk och har anlitat oss på Curator för all installation och funktion gällande el, högspänning, brandskydd, passérsystem, inbrottslarm samt styr & regler. Bilderna visar när representanter från Strömstads kommun och Curator utför fabriksbesikting av nätstation hos Holtab i Tingsryd samt när den lyfts på plats i Österöd. Strömstads kommun har idag kapacitetsproblem vad det gäller avloppsvatten- och slambehandling och står även inför en framtida belastningsökning, både med anledning av utbyggnader och nyanslutningar. Kommunen bygger därför om- och till Österöds avloppsreningsverk.

Bli Säkerhetstekniker hos oss!

Postat den:

Jobbar du själv eller vet någon som jobbar med t.ex. elinstallationer idag och vill ha en förändring i sitt arbete så skall du söka jobb hos oss på Curator AB som Säkerhetstekniker. Dela gärna vidare så att fler kan få chansen till nya jobbutmaningar, vi behöver anställa i hela vår region – från Strömstad till Göteborg. Mer info i bifogad annons.