Sök
Dela

Elinstallation · telekom · larm · lås · industri- & fastighetsautomation

Sök
Dela

Om Curator

Curator levererar helhetslösningar inom områdena: elinstallationer, larm, lås, tele- och datateknik samt industri-och fastighetsautomation. Via vår ELON-butik i Fjällbacka och vår RingUp-butik i Uddevalla erbjuder vi dig tillgång till ett brett sortiment och hög leveranssäkerhet.

Vi värdesätter långsiktighet och närhet i våra relationer, och hos oss får du alltid en personlig kontakt. På uppdragslistan hittar du framförallt små- och medelstora företag, kommuner och landsting samt även privatpersoner.

Vi finns på följande orter: Fjällbacka, Strömstad, Ed, Göteborg och Uddevalla.

 

Fjällbacka

Box 73
457 27 Fjällbacka
Besöksadress:
Metkroksvägen 3
457 40 Fjällbacka
Telefon: 010-762 40 00
Fax: 010-762 40 09

Strömstad

Box 5
452 21 Strömstad
Besöksadress:
Prästängsvägen 29
452 33 Strömstad
Telefon: 010-762 40 30
Fax: 010-762 40 39

Ed

Box 115
668 22 Ed
Besöksadress:
Jordbrovägen 15
668 32 Ed
Telefon: 010-762 40 50
Fax: 010-762 40 59

Göteborg

Backa Bergögata 12 S
422 46 Hisings Backa
Telefon: 010-762 40 70
Fax: 010-762 40 79

Uddevalla

Fjällvägen 25
451 53 Uddevalla
Telefon: 010-762 40 80
Fax: 010-762 40 89

Affärsidé

Vi designar, installerar samt underhåller tekniska lösningar och system inom el, säkerhet och mobil kommunikation.

Vi har en stark lokal förankring och vänder oss till företag, offentlig verksamhet samt privatpersoner i västra Sverige.

Curator – en koncern – en kultur

 

Vision

Vi skall hjälpa våra kunder in i framtiden.

 

Mission

Vi gör våra medarbetare bättre.

 

Våra tre värdeord

Omhändertagande

 • Långsiktiga personliga kundrelationer
 • Hög servicegrad och god kamratanda i arbetsteamet
 • Curator är enkelt och lättillgängligt för kunden

Skarpsynthet

 • Curator erbjuder en helhet
 • Rätt lösning i rätt tid
 • Lyhördhet inför kunden och arbetskamrater
 • Bra avslut på varje uppdrag

Kvalitet

 • Kvalitet kännetecknas i allt vi levererar
 • Kvalitetsledningssystem på alla områden

Integritetspolicy

För oss på Curator AB (”Bolaget”), org.nr. 556686-5852, Metkroksvägen 3, 457 40 Fjällbacka är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för leverans och installation åt dig

För att vi ska kunna utföra en leverans av produkter samt en installation av dessa åt dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Betalningsinformation samt betalningshistorik
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkter, leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vår överenskommelse med dig. Vi sparar informationen från leveransen/installationen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Uppgifter för bokföring m. m.

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt, leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och epost
 • Personnummer
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom e-post, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärs-metoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

Mottagare av uppgifter

Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Försäkringsbolag, finansbolag m.m.
Om ett leasingavtal ingås kan vi komma att överföra personuppgifter till ett finansbolag. För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir leasingbolaget, betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.
Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Överföringar utanför EU

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.
Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för denna informations upprättande är Data-inspektionen tillsynsmyndighet i Sverige

Kontaktinformation

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att skicka en e-post till oss på info@curator.se.