Sök
Dela

Elinstallation · telekom · larm · lås · industri- & fastighetsautomation

Sök
Dela

Elinstallationer

Våra elektriker har alla gedigen erfarenhet och kompetens och är placerade så att de snabbt kan vara ute hos kund. Vänd dig till oss när du behöver hjälp med projektering, automation, service, styr- och reglerteknik, driftsättning och dokumentation. Vi arbetar även med att installera belysning utifrån arbetsmiljöaspekter och funktion.

Vi arbetar med kompletta uppdrag inom styr- och reglerteknik och/eller övervakning av anläggningens funktioner så som pumpar, motorer och spjäll, för olika typer av byggnader och för olika temperaturer. Alla konstruktions- och monteringsarbeten sker i egen regi, och därför kan vi ta fram unika och kundanpassade lösningar.

Vi tar ansvar för hela ledet från den grundläggande funktionsanalysen, projektering, uppbyggnad av apparatskåp till installation och driftsättning.

Helhetslösningar

Vi utför ofta helhetslösningar där vi tar ansvar för hela kedjan, från behovsanalys och projektering till färdig anläggning. Därefter kan vi bistå med löpande service och support. Vi har även möjlighet att utbilda personal på plats. Genom effektiv samverkan mellan våra kontor kan vi snabbt tillsätta resurser vid större uppdrag.

För oss är ett nära samarbete viktigt för att uppnå bästa resultat, och du får alltid en personlig kontakt som hjälper dig genom hela projektet.

Länkar till inspiration om hur du kan bli mer ELRÄTT: