Sök
Dela

Elinstallation · telekom · larm · lås · industri- & fastighetsautomation

Sök
Dela

Utbyggnaden av reningsverket i Strömstad går framåt

Postat den:

Strömstads kommun bygger ett nytt avloppsreningsverk och har anlitat oss på Curator för all installation och funktion gällande el, högspänning, brandskydd, passérsystem, inbrottslarm samt styr & regler.

Bilderna visar när representanter från Strömstads kommun och Curator utför fabriksbesikting av nätstation hos Holtab i Tingsryd samt när den lyfts på plats i Österöd.

Strömstads kommun har idag kapacitetsproblem vad det gäller avloppsvatten- och slambehandling och står även inför en framtida belastningsökning, både med anledning av utbyggnader och nyanslutningar. Kommunen bygger därför om- och till Österöds avloppsreningsverk.